ANKIETA KONSULTACYJNA

  Imię i Nazwisko
  Adres

  Ja wyżej wskazany/wskazana osobiście wyrażam swoją opinię odpowiadając na pytanie:

  "Czy jesteś za przyłączeniem do miasta Boguchwała sołectw: Racławówka oraz Kielanówka?"

  Informacja:

  1. Oddany głos jest ważny, jeżeli w ankiecie konsultacyjnej zostanie postawiony w polu kwadratu, znak X przy jednej z trzech odpowiedzi. W pozostałych przypadkach głos jest nieważny.
  2. Inne dopiski poza obrębem kratek nie wpływają na ważność głosu.

  Streszczenie polityki prywatności | Konsultacje społeczne

  Kto wykorzystuje dane (administrator): Gmina Boguchwała – TERYT: 816034; NIP: 5170036465;
  REGON: 000536083. Dane kontaktowe: 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33; um@boguchwala.pl.
  Dlaczego wykorzystujemy dane: 1. Przeprowadzamy konsultacje z mieszkańcami (konsultacje lokalne).
  Dane osobowe służą do ustalenia Państwa prawa do wzięcia udziału w konsultacjach oraz sprawdzenia ważności odpowiedzi udzielonej w ankiecie. 2. Wykonujemy zadania archiwalne w interesie publicznym. Polegają one na zarządzaniu dokumentacją pochodzącą z konsultacji lokalnych w sposób określony w Instrukcji kancelaryjnej. Państwa uprawnienia: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://www.boguchwala.pl zakładka „RODO”.
  Prawo do sprzeciwu: z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie.